Mặt bằng tổng thể 5 tháp dự án Masteri Thảo Điền

Mặt bằng Tháp T1
Mtặ bằng Tháp T2
Mặt bằng Tháp T3
Mặt bằng Tháp T4
Masteri Tháp T5

Mặt bằng dự án Gateway Thảo Điền

Mặt bằng tổng thê Gateway

Mặt bằng dự án Masteri An Phú

Mặt bằng dự án The Nassim